ffds的个人空间
凤凰博报 由你开始
http://blog.ifeng.com/909100.html
发表 管理 分类 简介 头像 功能 音乐 友情链接 模板 个性域名

清华简《楚居》7-8支简清华大学释文与2017勘误统计译文对比图

2017-07-16 19:18:26 编辑 删除

归档在 我的博文 | 浏览 416 次 | 评论 0 条


清华简《楚居》7-8支简清华大学释文与2017勘误统计译文对比图
文/卧马先生(李敦彦)

   “工夫没有枉费的”,随着清华简《楚居》的持续研究,终于完成十六支竹简一半的前期勘误和考论。特将清华简《楚居》7-8支竹简原图与2010清华大学释读清华简《楚居》7-8支竹简文字稿、2017年7月16日勘误后文字、重新解读的译文内容集于一图一文,以供关注清华简《楚居》的研究学者、专家老师们集中参看和参考。
2010清华大学释读清华简《楚居》7-8支简文与2017年7月16日勘误后对比图
2010清华大学清华简整理者释读《楚居》7-8支简文字原稿及疑误标记
清华简《楚居》7-8支竹简2017年7月16日勘误后文稿图
   2010清华大学整理出版公布的《清华大学藏战国竹简(壹)》之清华简《楚居》第七、八支竹简简体版文字:
   【七】义徙居鄀至焚冒酓帅自鄀徙居焚至宵敖酓鹿自焚徙居宵至武王酓彻自宵徙居免焉始(第七支竹简共36字)
   【八】福众不容于免乃溃疆浧之陂而宇人焉抵今曰郢至文王自疆郢徙居湫郢湫郢徙居樊樊郢徙居为为郢郢复(第八支竹简共44字)
   2017年7月16日勘误后清华简《楚居》第七、八支竹简文字:
   【七】义达居箬至焚冒酓畴自箬达居焚至宵敖酓鹿自焚达居宵至武王酓霸自宵达居内女呙(第七支竹简共36字,勘误9字)
   【八】福众不容于内乃渭疆浧之波天宇人女氐今曰郢至文王自疆浧达居湫湫郢郢达居樊樊郢达居罗罗郢郢复(第八支竹简共44字,勘误10字)
   2017年7月16日勘误后清华简《楚居》7-8支竹简文字(标点版):
   (酓)义,达居箬;至焚冒酓畴,自箬达居焚;至宵敖酓鹿,自焚达居宵;至武王酓霸,自宵达居内,女呙福,众不容于内,乃渭疆浧之波天宇,人女氐今曰郢;至文王,自疆浧达居湫,湫郢,郢达居樊,樊郢,达居罗,罗郢,郢复(达居内郢)。
   第七、八支竹简译文:楚若敖酓义,走出楚国五十里丹阳,率部向北扩张到丹水西岸的鄀国西南边陲居住。到焚冒酓畴时,又从箬地到达焚茂山(今林茂山)的焚地居住;到宵敖酓鹿,又从焚地到达宵地居住;到楚武王酓霸时,从宵地到达阴国境内一处山环水绕地势低下今叫窝窝城的内地居住,于是称开始称此地叫呙的窝福之地;因为窝窝城的内地地方狭小,容纳不下楚国君臣上下居住,于是又在不远阴国与楚国之交的疆地选择了一块两河交汇如二龙戏珠的风水宝地,填滨河的淤泥造地,建设楚国的天宇京都城池,楚人至今又称兴建的天宇楚国京都叫“郢都”。到楚文王时,从疆浧之地的窝窝城到达建筑在湫地的天宇楚都居住,称之为湫郢,后来楚文王随伐申灭邓后,继续南下到达邓国属地的樊地居住,即今襄阳市樊城区的邓城遗址,称之为樊郢,后楚文王又继续南迁,到达罗国故地居住,称之为罗郢。楚文王晚年,又回到最初的内郢楚都。
   历史上的楚武王楚文王时期,楚武王亡于伐随途中,楚文王平稳继位,楚国当时并无宫廷内乱之内的政治危机;当时的楚国正处于大肆对外扩张期,相继灭权国、绞国、麇国、罗国、卢国、申国、邓国等诸侯国,所以当时的楚国不存在被迫迁都问题,楚国从疆郢、湫郢、樊郢、罗郢、内郢,都是楚文王自主行为,是为了有效掌控扩张后的楚国而进行的战略转移。
   清华简《楚居》的相关记载,比较符合楚国这一时期的相关历史史实。
   清华简《楚居》第七、八支竹简,2017年7月16日,共发现并勘误19字。
                          2017年7月16日 于老河口 卧马居


有不一样的发现

0
上一篇 << 清华简《楚居》2017勘误释注之酓…      下一篇 >> 清华简《楚居》2017勘误释注之卤…
 
0 条评论 / 0 人参与 网友评论 跟帖管理

关于博主

ffds

在ffds的所有作品均系有自主知识产权的原创,转贴需标明原作者,未得著作权人同意、不得擅自制作成任何形式的出版物。愿与每位老师、前辈、文化学者多多交流、探讨艺术、知识、文化和科学。

博文相关

凤凰博报微信